Elsjekk er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, osv. Elsjekken er en garanti for at alt er i orden med ditt elektriske anlegg.
Der vi eventuelt finner feil kommer vi med forslag på utbedringer.

Privat

Hva skjer under kontrollen hjemme hos deg?

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntaksikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoplingene i sikringsskapet blir kontrollert for å avdekke om det kan være antydning til varmeutvikling.

En vanlig boligkontroll tar ca. 30 – 60 min.